Làm thế nào để cài đặt và sử dụng thuế điện tử eTax trên Chrome

Hệ thống thuế điện tử eTax là một trong những hệ thống dịch vụ được Tổng cục Thuế phát hành nhằm giúp người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Sử dụng thuế điện tử eTax, mọi công việc như cách nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế, hoàn thuế, tra cứu tiền thuế… đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng quản lý hơn. Với thuế điện tử eTax, người dùng cũng có thể dễ dàng thực hiện trên trình duyệt Chrome. Vậy, làm thế nào để có thể cài đặt và sử dụng thuế điện tử eTax trên trình duyệt Chrome? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách đăng nhập:

– Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456) để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế; Hoàn thuế; Nộp thuế; Tra cứu; Quản lý và phân quyền tài khoản.

– Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 567890), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có là: 567890) để sử dụng dịch vụ Khai thuế; Hoàn thuế; Tra cứu.-

– Đối với nhantokhai.gdt.gov.vn (iHTKK) thì các bạn sử dụng trình duyệt IE còn với thuedientu.gdt.gov.vn (eTax) thì các bạn có thể sử dụng IE hoặc Chrome

thuế điện tử etax

Người nộp thuế cần phải lưu ý:

Chỉ sử dụng trình duyệt Google Chrome khi máy tính của người dùng cài Windows 7 trở lên.
Với những máy tính chạy Windows XP: Vẫn dùng trình duyệt IE (và vẫn dùng Java truyền thống, cấu hình java add thêm 2 dòng: thuedientu.gdt.gov.vn và thuedientu.gdt.gov.vn)

Cài đặt eSigner để sử dụng trình duyệt Chrome

Bước 1: Người nộp thuế tiến hành mở trình duyệt Chorme và đăng nhập vào hệ thống, sau đó tiến hành cài bộ cài đặt về để cài đặt.

Bước 2: Sau khi cài xong ứng dụng eSigner thì người nộp thuế nháy chuột vào Cài đặt và trang web và thực hiện các bước theo màn hình giao diện yêu cầu.

– Người nộp thuế thực hiện tải và cài đặt bộ cài thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ “Doanh nghiệp”, chức năng “Đăng ký”

– Người nộp thuế thực hiện cài đặt Google Chrome Extension 

DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI SANG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SO VỚI HÓA ĐƠN GIẤY

Bước 3: Sau khi thực hiện thành công các bước cài đặt ở trên, Người nộp thuế truy cập vào lại ứng dụng.

Lưu ý: Người nộp thuế chỉ phải thực hiện bước này trong lần đầu tiên mở trình duyệt Chrome sử dụng dịch vụ eTax trên máy tính.

Bước 4: Sau khi thực hiện bước 1 và 2 thành công, Người nộp thuế thực hiện khởi động lại trình duyệt Google Chrome.

Bước 5: Sau khi thực hiện thành công các bước cài đặt ở trên, Người nộp thuế truy cập vào lại ứng dụng trên trình duyệt chorme để Khai và Nộp Thuế.

Như vậy, chỉ với các bước đơn giản, người dùng đã có thể dễ dàng thực hiện việc cài đặt eSigner để sử dụng trình duyệt Chrome đối với thuế điện tử eTax. Thuế điện tử eTax được phát triển với nhiều tính năng đa dạng và một trong số đó là giúp người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện công việc trên trình duyệt Chrome. Chính vì vậy, mặc dù mới được triển khai thực hiện từ tháng 11/2019 thế nhưng, thuế điện tử eTax đã được triển khai và sử dụng nhanh chóng rộng rãi trong các doanh nghiệp và nhận được những phản hồi tích cực của các doanh nghiệp.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *