Bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử có được xem là hợp pháp không?

Trong quá trình chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc về việc đối với những hạng mục hàng hóa nhiều thì có thể lập bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử được hay không? Về vấn đề này, tại quy định mới nhất về hóa đơn điện tử đã quy định rõ về việc hóa đơn điện tử không được kèm bảng kê. Do vậy các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về vấn đề hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang để xử lý. Cùng tìm hiểu rõ hơn về quy định này trong bài viết dưới đây.

Không được xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê

Tại Công văn 83917/CT-TTHT đã trả lời rõ khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì doanh nghiệp phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn

Bên cạnh đó Cục Thuế thành phố Hà Nội có Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 khi lập hóa đơn điện tử doanh nghiệp không được lập bảng kê kèm theo.

bảng kê

Do đó, khi doanh nghiệp muốn sử dụng bảng kê để xuất kèm hóa đơn điện tử thì để không mất thời gian doanh nghiệp nên tham khảo, gửi công văn trực tiếp đến cơ quan Thuế đang quản lý doanh nghiệp mình để nắm thông tin chính xác doanh nghiệp mình có được xuất kèm bảng kê hay không.

Cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

Vì việc không thể lập bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử nên các doanh nghiệp hãy tìm hiểu cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

DN MUỐN HỦY HÓA ĐƠN ĐÃ XUẤT CẦN LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ? 

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI KHÔNG ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ BỊ XỬ PHẠT KHÔNG?

Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp muốn thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang sẽ thực hiện tương tự như hóa đơn tự in. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử phải đảm bảo hiển thị đầy đủ thông tin sau:

-Thứ nhất, cùng số hóa đơn của trang đầu tiên.

– Thứ hai, cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.

– Thứ ba, cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, địa chỉ và chữ ký của người mua.

– Thứ tư, kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Như vậy với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp lý giải được câu hỏi vì sao bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử có được hợp pháp hay không? Cùng với đó là những chia sẻ về cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc, hỗ trợ đắc lực cho công việc của các kế toán tại các doanh nghiệp hiện nay.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *